RODÍ SE NOVÝ ČLOVĚK


Přátelé, těším se na SETKÁNÍ V KRUHU SPOLEČENSTVÍ VĚDOMÝCH ŽEN a současně v propojení se seminářem RODÍ SE NOVÝ ČLOVĚK.

1. část Semináře RODÍ SE NOVÝ ČLOVĚK - od 17 do 20 h proběhla ve středu 3. dubna 2024 ( cena 550 Kč )

2. část Semináře proběhne v propojení se Setkáním v kruhu společenství vědomých žen v úterý 7. května 2024 a u 3. části bude termín upřesněn.

Aktuální téma pro všechny, kteří přicházejí intenzivními náročnými změnami, ať už se týkají zdraví psychického a tělesného následně, vztahy partnerskými či naopak dlouhodobou samotou, opouštěním dosavadního zaměstnání, změnou trvalého bydliště a vůbec proměnou svého vnímání a uvědomování si všech souvislostí dějů na Zemi.

V lásce A. Renáta Rowena


Zavřít