Seminář: Jak léčí Bůh


"Otevřete co nejhlouběji svá srdce, mějte rádi sami sebe a mějte rádi i ostatní." Estela Orbito Palaris

Program semináře:

9:30 h sraz účastníků

10:00 h seznámení účastníků, krátké seznámení s filipínským duchovním léčením

10:30 h společná modlitba a žehnání Vámi přinesených předmětů, vody a fotografií Vašich blízkých, kterým chcete pomoci a osobní požehnání

11:00 ? 16:00 h úvod do výuky, výuka Level 1

16:30 ? 18:00 h ohňová ceremonie (jen za příznivého počasí)

Pauza na oběd bude 12:00 ? 13:00 h.

Neděle

09:00 ? 17:00 h výuka Level 2 a předání certifikátů

Pauza na oběd bude 12:00 ? 13:00 h.

Změna programu vyhrazena.

Výuku provádí osobně Estela Palaris Orbito

Úroveň 1 ? jak žít vyváženější život, jak m

ilovat sám sebe a druhé, jak léčit sebe a druhé, jak se přiblížit Bohu

Po absolvování budete schopni provádět kontaktní léčení s využitím příslušných manter, kde je zatím nutný fyzický kontakt s pacientem. Snahou je dosáhnout adekvátní vibrace jednotlivých rovin, čímž dochází k léčení v lokální oblasti.

Úroveň 2 ? je zaměřena na účastníky, které zajímá pokročilý výcvik v magnetických léčebných technikách.

Po absolvování budete schopni léčit i na dálku, tj. bez přímého fyzického kontaktu s léčenou osobou v přítomnosti. K tomu se využívá kombinace manter, dochází k překonání prostoru, ne však času.

Náplň kurzu:

Úvod do tématu

Uvolňovací techniky

Meditace

Seznámení jak se Estela stala léčitelkou, jak se stát léčitelem

Meditace, výuka léčení AMA

Čištění od negativních energií a naplnění pozitivní energií

Ukázka magnetického léčení, meditace, výuka magnetického léčení, praktické cvičení

Samoléčení, nácvik léčení na druhé osobě

Požehnání a sdílení zkušeností

Zodpovězení otázek a předání certifikátů.


Zavřít