přednáška : Co nás čeká v roce 2023


Milí přátelé, zvu vás na přednášku, zaměřenou na to, co důležitého se v roce 2023 bude dít pro každého z nás a naopak co rušivého bychom z našeho života měli dostat pryč. Bude to o tom, že nelze předvídat budoucnost, protože budoucnost bude dána tím, jak se zachováme jako jednotlivci, takže každý člověk si musí začít uvědomovat díl své odpovědnosti za celek a na základě toho také tvořit myšlenkové formy a situace, prtože podle toho se bude jednotlivým lidem, oblastem, národům a lidstvu dařit.


Zavřít