Rozšíření vědomí pro vstup do vyšších úrovní bytí pomocí naladění se na optimální a příznivou časovou linii


Pochopení tohoto poměrně složitého a obsáhlého tématu je potřebné jednak pro porozumění procesům, vedoucím k vzestupu planety a lidstva, jednak pro jeho zdárné uskutečnění. Nyní, v současnou náročnou dobu, je pro lidi těžké se vyznat v tom, proč se ve světě dějí hrůzné události, kterých jsme svědky a mnohdy přímými aktéry, co nám mají přinést, k čemu vedou a jak se k nim máme stavět. Co pro sebe, druhé i planetu můžeme dělat, jak tvořit pro naše i všeobecné blaho a jak se vymanit z řetězce neblahých po sobě následujících událostí, odehrávajících se v naší realitě, která neodpovídá původnímu záměru stvoření.

Abychom toho byli schopni, potřebujeme navýšit stupeň svého uvědomění, dbát o svou očistu mentální a fyzickou, tím dorovnávat své navyšování vibrací frekvencím planety Země, Sluneční soustavy i celé naší galaxie. Pak získáme nadhled, porozumíme systému fungování pozemského duálního světa a zároveň porozumíme principům sounáležitosti, harmonie a rovnováhy, které panují v dimenzích vyšších, než je tomu v naší 3D realitě.


Zavřít