Rituál: Příjem vesmírného Flow a osobního portálu světla


Kdo obdrží nebo příjme vesmírné Flow, náhle v sobě zaznamená (v co nejvyšší možné míře) velkou sílu a Boží lásku.

. Touto cestou je hledajícím předávána Boží milost, jejímž záměrem je transformace a trvalá změna k lepšímu. Každý jedinec vesmírné Flow vnímá jinak, do té míry, kolik a jak je schopný ho přijmout. Někomu se rázem vyřeší problémy, které řeší, někomu se dostane spontánního vyléčení. Vše záleží na nastavení a připravenosti jedince. Jisté je ovšem to, že každý člověk, zvíře či rostlina s každým vesmírným požehnáním obdrží dar. Tím je odstranění minimálně jednoho bloku z podvědomí a problémů s tím spojeným, a to trvale. Každý člověk má nyní možnost spojit se s tou nejčistší Božskou energií.

. Lidé u tohoto rituálu zažívají pocity jedinečnosti, splynutí se svou Božskou podstatou. Přijímají zároveň harmonizující a ozdravné energie z toho nejvyššího a nejčistšího Zdroje. A je pouze na nich, do jaké míry tyto energie nechají do sebe proniknout, aby započali transformaci do jiné úrovně bytí.

. Ten, kdo tyto ozdravné energie přijme, obdrží dar OSOBNÍ PORTÁL SVĚTLA. Je to dar z nebes pro tuto nelehkou dobu, pro tento těžký čas. Tento portál je naplněn tou nejčistší vesmírnou energií a vibracemi. Každý z něj obdrží to, po čem touží a co mu přinese největší prospěch.

. ?Cena: 600,- Kč (platí se až na místě).

.


Zavřít