povídání, meditace


Přátelé,

jeden z nejnáročnějších a zároveň nejklíčovějších roků 2021 se chýlí ke konci.

Máme ještě pár chvil k uvědomění si všeho, čím jsme v tomto roce prošli, kdy jsme byli na hraně, v pochybnostech, bolestech a vzápětí v nadějích, které se uměly rozplývat jako pára nad hrncem...

Však voda se vaří dále, můžeme se z ní ohřát či uvařit povzbudivý čaj anebo se opařit neopatrností při manipulaci s ní.

Vždy máme na výběr, důležité je však nerozhodovat se v já, ale v Já.

To je jediný rozdíl, nicméně velmi zásadní.

Neboť pokud pobýváme ve strachu, jediném opravdovém viru, pak nemohu v sobě nacítit rozměr Božství.

A o to jde, šlo, v tomto zásadním pětkovém roce 2021.

Pochopit, že dlaň končí pěti prsty, jež každý je stejně důležitý. Že jedině lidská dlaň upřímného stisku s jinou lidskou dlaní vytváří pouto Božího doteku, který léčí veškerá zranění Lidstva.

Izolovanost oslabuje, bere nám lidem víru, že patříme k sobě, že jsme Jedno, jen v různých barvách pleti s různými jazyky a zvyky, tradicemi, náboženstvími.

Prosím, vzpomeňme si, že PATŘÍME K SOBĚ, že nás rozdělují názory a soudy, úhel pohledu ošklivosti či krásy, úspěchu, bohatství, být někým či něčím...

Ano, to je "normální" pohled očima v já, však v Já splývá vše v pohlazení a soucit, v upřímný stisk dvou dlaní či objetí prostých jakýchkoliv obav.

Proces Vzestupu Lidstva a Země je bezodkladně tady, není jiné Cesty, než už konečně pochopit a dělat vše, co jen můžeme, jak je nám dáno chápat tento proces.

Vůbec není samozřejmé, že jen duchovní člověk věnující se intenzivně tomuto procesu může dojít k vnitřní Svobodě a tím k osvobození se z nouze a jakéhokoliv pozemského omezení.

Stačí " pouze" být Dobrým, ne však zneužívaným ve své dobrotě..

Každý si musí přijít sám na to, jak je to myšleno😊.

Přeji nám všem častá tato zvědomění si své úlohy na Zemi a stále se vracející výzvy různých situací do té doby, než prohlédneme jejich důležitost a zareagujeme konečně "jinak".

Pak ustanou, nevrací se, je hotovo.

A tak ať je hotovo a vezmeme všem "virům" Světa jejich moc a vstoupíme a usadíme se v Novém šestkovém citlivém roce stabilně ve svém Božském Já, které činí Zázraky ...

💝ROK S ROKEM SE SEŠEL,

ohňostroj touhy po Svobodě z něj vzešel🌟 ...

Naděje, touha, vzápětí propad, jaký to bude mít pro Lidstvo dopad ?...

Láska, Víra, Naděje,

denně se s nimi budíme...

Vše pro blaho naše vypadá, však vnitřní hlas po obezřetnosti volá ...

Co za pocit zvláštní se vkrádá?... Že by pochybnost, že by nějaká zrada?...

A čípak? Když Jedno jsme, na koho prstem se ukazovat žádá?...

Vždyť venku nikdo není, všude jen na sebe samu narážím, tak proč se bojím, když v Dobro a Kouzla věřím ?...

Kdo řekl, že Tma je paní zlomocná,

že jen Světlo na Zemi k uzdravení sílu má ?...

Dokud smírem sama k sobě nevzhlédnu, pak dobrého Člověka na hony přehlédnu...

Bojem se neusmířím, marná snaha vyčerpání, však vděčným přijetím a iluzí hmoty prohlédnutím, můj pohled na Svět se zcela mění...

Pak stačí myšlenka, pohlazení či slovo Lásky samotné a Země se chvěje, vše se Člověku Dobrému přizpůsobuje, neb se Životem nebojuje...

🌹 Tím se loučím, Přátelé, v Novém roce 2022 se opět na vás těším v mém objetí na našich společných setkáváních ❤️

Oslavujme Život 🥳🙏!

KDO PŘESTANE BÝT V OPOZICI SE ŽIVOTEM, STANE SE VLÁDCEM...☯️

V lásce a Požehnání do Nového roku 2022

Renáta a Petr 💞✨


Zavřít