seminář : Plán duše, vše, co potřebujete vědět o své duši


Pokud mluvíme o duši, mluvíme o jedné z nejkrásnějších energií, jaké známe a umíme pojmenovat. Duše je malinkatá součást boha, která nám byla dána jako nebeský dar. To je ten hlavní důvod proč nás Bůh, chcete-li univerzum, tolik miluje. Bůh vložil do všeho a všech malou nepatrnou jiskřičku sebe, a proto je nesmírně důležité si uvědomit, že jsme všichni se vším propojení, že jsme jedno. Naše duše si před příchodem do hmotného světa stanovuje svůj učební plán, který se zde na zemi snaží naplnit. Duše je nesmrtelná a od chvíle kdy byla vychrlena do vesmíru, snaží se dojít úplné blaženosti, ve které nakonec spočine na věky.


Zavřít